Προετοιμασία για Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο Κλασσικό ωδείο Ηρακλείου λειτουργεί Προπαρασκευαστικό  Τμήμα για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών”.  Το συγκεκριμένοIMG 2872 τμήμα σπουδών έγινε επειδή οι  μουσικές σπουδές εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ενταχθεί στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε για να εξασφαλίζει την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές  μουσικών σπουδών.
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρμονία και στο dictée. (υπαγόρευση μουσικών κειμένων-μουσικές ακουστικές δεξιότητες όπως ονομάστηκαν από το 2003).  Είναιτα δυο ειδικά μαθήματα πουο υποψήφιος πρέπει να δώσει για να περάσει  στη μουσική σχολή της προτίμησής του.  Ο εξεταζόμενος πρέπει  να γράψει τουλάχιστον τη βάση που είναι το δέκα.
Καλό είναι οι υποψήφιοι να ξεκινήσουν νωρίς την προετοιμασία ούτως ώστε ο χρόνος να μη λειτουργήσει πιεστικά για αυτούς.
Ένα καλό χρονικό διάστημα για προετοιμασία είναι τα δύο έτη (με το μαθητή να έχει κάποιες  βασικές θεωρητικές γνώσεις από πριν).
Μπορεί ο σπουδαστής να προετοιμαστεί και σε ένα χρόνο αρκεί να είναι πολύ καλός γνώστης των θεωρητικών μαθημάτων και να έχει κατανοήσει βασικά  στοιχεία  του μαθήματος της αρμονίας από πριν. 
Ας μην ξεχνάνε  ότι  η επιτυχής είσοδος στις μουσικές σχολές των Πανεπιστημίων εξασφαλίζει την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Τα μαθήματα είναι για τον κάθε υποψήφιο αυστηρά ατομικά μία ή δυο φορές την εβδομάδα.  Τα επαναληπτικά μαθήματα,  τα τεστ προετοιμασίας και προσομοίωσης  γίνονται ομαδικά. Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα είναι συστηματικά ούτως ώστε ο υποψήφιος να είναι σε θέση να δώσει τον καλύτερό του εαυτό την ώρα  των εξετάσεων.