Γενικά

Το Κλασσικό ωδείο Ηρακλείου είναι ένα μουσικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος:

Ιδρυτική Απόφαση:   84762/3/06/2013
Φ.Ε.Κ.                      1492/Β/2013

Συνεπώς  οι τίτλοι σπουδών που παρέχει (πτυχία- διπλώματα) πάνω στις κλασικές σπουδές  είναι αναγνωρισμένοι  από το κράτος. Tα μαθήματα όλων των οργάνων είναι αυστηρά ατομικά. Oμαδικά μαθήματα είναι αυτά της μουσικής προπαιδείας, της χορωδίας,  των γενικών υποχρεωτικών μαθημάτων και των ορχηστρικών συνόλων.

Πέρα από τα ατομικά μαθήματα και τα ομαδικά σε τακτικά διαστήματα διοργανώνονται σεμινάρια, ρεσιτάλ, και άλλα δρώμενα για να έχει ο σπουδαστής μια πληρέστερη αντίληψη σε αυτό που ονομάζουμε «μεγάλη μουσική»