Κλασική Μουσική

Στο Κλασσικό ωδείο Ηρακλείου διδάσκονται όλα τα κλασικά αναγνωρισμένα όργανα. Παρέχει  τίτλους σπουδών ακριβώς όπως τους ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού.  Επίσης διδάσκονται εκτός από τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα και όλα τα ειδικά θεωρητικά μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου (Ωδικής, Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης). Οι νέοι σπουδαστές  οι αρχάριοι δηλαδή,  εγγράφονται στο Ωδείο και ακολουθούν τις από το νόμο τάξεις. Δίνουν εξετάσεις  με  τη λήξη του σχολικού έτους.
Η μουσική έχει πολλά  έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .
Να σημειωθεί ότι τα πολλά έτη σπουδών αναφέρονται ως επί τω πλείστον σε μαθητές μικρής ηλικίας που θα έχουν το χρόνο να ακολουθήσουν  μια ομαλή πορεία σπουδών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για τους μαθητές οι οποίοι δεν είναι αρχάριοι και παρακολουθούν  ιδιαίτερα μαθήματα τους δίνεται η δυνατότητα να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στο τέλος  του Οκτώβρη. Οι εξετάσεις αυτές σκοπό έχουν να εξακριβωθεί το ακριβές  επίπεδο των γνώσεών τους και να καταταχθούν στην ανάλογη τάξη.  Να σημειωθεί ότι η επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης κατατακτήριες εξετάσεις δίνουν  οι σπουδαστές  οι οποίοι προέρχονται από  άλλα μουσικά ιδρύματα και δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση σπουδών.

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στο Κλασσικό ωδείο Ηρακλείου, η  μουσική διδάσκεται  σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι να προσφέρει μουσική παιδεία στο μαθητή  και να του καλλιεργήσει  τα μουσικά ιδεώδη. Εδώ ο σπουδαστής δεν είναι «φτασμένος» αλλά αγωνίζεται να «φτάσει». Η δεύτερη φάση   είναι να προετοιμάσει το μαθητή, να του δώσει τα εφόδια τα οποία χρειάζεται για να γίνει ο αυριανός ολοκληρωμένος επαγγελματίας μουσικός.   Εδώ  εκτός από το όργανο που έχει επιλέξει ο σπουδαστής δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα θεωρητικά μαθήματα διότι είναι η σπονδυλική στήλη  της μουσικής.
Τα μουσικά σύνολα τα οποία είναι η ομαδική αντίληψη της μουσικής είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι  στο Κλασσικό ωδείο Ηρακλείου.  Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί  όλο το σπουδαστικό δυναμικό και  να συμμετέχει σε κάποιο από τα παρακάτω σχήματα για να αποκτήσουν εμπειρία στην ομαδική εκτέλεση της μουσικής. Τα μουσικά σύνολα του Ωδείου που λειτουργούν σε μόνιμη βάση είναι τα εξής:

  1. Μικρή ορχήστρα εγχόρδων.
  2. Κιθαριστική ορχήστρα
  3. Χορωδίες: Παιδική, νεανική, ενηλίκων.
  4. Σχήματα μουσικής δωματίου διαφόρων συνδυασμών.

Οι ειδικότητες οι οποίες διδάσκονται είναι τα εξής: