Ακορντεόν

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα. 
(Εκδίδεται από το ωδείο)

Το ακορντεόν είναι όργανο με πλούσιο ρεπερτόριο τόσο από την  κλασσική, όσο και από τη σύγχρονη και παραδοσιακή  μουσική.

 

Οι σπουδές του ακορντεόν δεν είναι αναγνωρισμένες (προς το παρόν) από το Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού.
Οι σπουδές ακολουθούν τα παρακάτω επίπεδα: 

(ατομικό μάθημα).

Προκαταρκτική                    1     έτος
Κατωτέρα                             2       έτη
Μέση                                     2       έτη
Ανωτέρα                               3 ή 4 έτη

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Θεωρία                                    – 3 έτη   (ομαδικό μάθημα)

• Υποχρεωτικό Αρμονίας           – 3 έτη  (ομαδικό μάθημα)

• Σολφέζ                                    – 5 έτη   (ομαδικό μάθημα)

• Ιστορία της Μουσικής             – 2 έτη   (ομαδικό μάθημα)

• Μορφολογία                         – 1 έτος   (ομαδικό μάθημα)

• Μουσική Δωματίου                 – 3 έτη   (ομαδικό μάθημα)

• Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση – 2 έτη   (ατομικό μάθημα)

• Χορωδία                                  – 2 έτη  (ομαδικό μάθημα)