Πλήκτρα - Σύγχρονο πιάνο

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο

 (Εκδίδεται από το ωδείο)

Ατομικό μάθημα

Σε αυτό το τμήμα οι μαθητές καλό θα ήταν να έχουν μια εμπειρία στο κλασσικό πιάνο ή στο αρμόνιο ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους πιο γρήγορα. Άλλωστε το μοντέρνο πιάνο δεν απευθύνεται σε μικρούς σπουδαστές, αλλά σε σπουδαστές που να γνωρίζουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να παίξουν «ολοκληρωμένα» το είδος που θα επιλέξουν, μια και τα πλήκτρα έχουν απίστευτες δυνατότητες σε πολλά στυλ. 

 

Ο ρόλος του μοντέρνου πιάνου-πλήκτρων είναι μέσα στις μοντέρνες ορχήστρες, και πιο σπάνια να παίξει σόλο. 

Πέρα από τη σωστή καθοδήγηση του έμπειρου καθηγητή καλό θα ήταν και ο σπουδαστής να έχει αυτό που ονομάζουμε «μουσικό αισθητήριο» το οποίο καλλιεργείται σε μικρές ηλικίες και σε πιο κλασσικά όργανα ούτως ώστε όταν επιλέξει το μοντέρνο πιάνο να μπορεί με ευκολία να συνοδεύει, να παίξει σόλο, ή να αυτοσχεδιάσει πάνω στην pop μουσική στη rock στην jazz, στη latin, στα blues και αλλού.

Τα έτη σπουδών διαφέρουν ανάλογα με την πρόοδο του σπουδαστή και τη διάθεση του για μελέτη. Δεν ακολουθούνται εδώ οι κλασικές σχολές (προκαταρκτική, κατωτέρα, μέση, ανωτέρα) αλλά η μοντέρνα μέθοδο των «levels».

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία                                                  3  έτη           (ομαδικό μάθημα)
  • Αρμονία (κλασσική και μοντέρνα)       3  έτη           (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ                                                   5 έτη            (ομαδικό μάθημα)
  • Χορωδία                                                2 έτη            (ομαδικό μάθημα)
  • Συμμετοχή σε ορχήστρα                       2 έτη            (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία μοντέρνας μουσικής                1 έτος           (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία μοντέρνας μουσικής       1 έτος           (ομαδικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο                          1 έτος           (ατομικό μάθημα)