Ακουστική Κιθάρα

Τίτλος σπουδών: Δεν παρέχεται 

Ατομικό μάθημα

Η Ακουστική κιθάρα είναι η κατεξοχήν κιθάρα συνοδείας, όμως έχει μεγάλες δυνατότητες να αναπτύξει πολυφωνία. Συνήθως πολυφωνικά σε αυτό το είδος παίζουν οι σπουδαστές που προέρχονται από την κλασσική κιθάρα. 

 

Στην Ακουστική κιθάρα διδάσκεται ό τι χρειάζεται κάποιος  για να παίξει τα αγαπημένα του τραγούδια . Συγχορδίες, κλίμακες, δακτυλισμοί, ρυθμική αγωγή καθώς και τα θεωρητικά στοιχεία και οι επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσει ο μαθητής καλύτερα το υλικό.

 Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλά είδη μουσικής κυρίως pop folk jazz, είναι όργανο με απίστευτες δυνατότητες. 

Καλό είναι ο σπουδαστής που ενδιαφέρεται να μάθει κάτι παραπάνω σε αυτό το είδος κιθάρας  πέραν του συνοδευτικού της  ρόλου να έχει κάποια εμπειρία στην κλασσική μια και ως γνωστό η κλασσική κιθάρα είναι η βάση.

Η διδασκαλία στην ακουστική κιθάρα γίνεται με νότες αλλά και με τη χρήση  ταμπλατούρας. 

Τα έτη σπουδών δεν είναι προκαθορισμένα  διαφέρουν ανάλογα με την πρόοδο του σπουδαστή και τη διάθεση του για μελέτη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία                          – 3 έτη     (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ                           – 3 έτη     (ομαδικό μάθημα)
  • Χορωδία                        – 2 έτη      (ομαδικό μάθημα)
  • Συμμετοχή σε ορχήστρα -2 έτη      (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία  μουσικής        – 1 έτος      (ομαδικό μάθημα)