Ωδική

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Στο τμήμα της Ωδικής ο σπουδαστής διδάσκεται την ύλη που αφορά την σχολική μουσική εκπαίδευσης δηλ. εναρμόνιση στο πιάνο εύκολων παιδικών τραγουδιών, εξάσκηση της φωνητικής σε σχολικά τραγούδια.

 

Η εισαγωγή στο Α’ Έτος Ωδικής προϋποθέτει επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε επιτροπή που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 Ο υποψήφιος σπουδαστής εξετάζεται από την ύλης της Α’ Αρμονίας και το  IV Σολφέζ  με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

 Επίσης ο σπουδαστής πρέπει να έχει γνώσεις πιάνου επιπέδου περίπου πρώτης μέσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ* – 2 Έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Υποχρεωτικό Αρμονίας – Β’και Γ’ έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ V – 1 έτος  (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία της Μουσικής – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Πιάνο – ύλη Γ’ Κατωτέρας (ατομικό μάθημα)
  • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Εναρμόνιση στο πιάνο – 1 έτος  (ατομικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)