Φούγκα

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Είναι το  τρίτο πτυχίο των ανώτερων θεωρητικών δίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της φούγκας, δηλαδή των ειδών αντιστικτικής σύνθεσης που βασίζονται στη μίμηση.

Στο τμήμα της Φούγκας ο σπουδαστής μαθαίνει  την μορφολογία και τη σύνθεση της φούγκας με τις σύνθετες τεχνικές με κύρια αναφορά στον J. S. Bach.

Γίνεται μελέτη της εξέλιξης της φούγκας  μέχρι και την περίοδο του 20ο αιώνα. Σύνθεση τρίφωνης και τετράφωνης φούγκας για πληκτροφόρο όργανο σε ύφος μπαρόκ.

Η εγγραφή στο τμήμα της Φούγκας προϋποθέτει κατοχή πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2 Έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • • Υποχρεωτικό Πιάνο       – επίπεδο Γ’ Μέσης (ατομικό μάθημα)
  • • Ενορχήστρωση                                 – 2 έτη     (ομαδικό μάθημα)
  • • Πρακτικό Διδασκαλείο                      – 2 έτη     (ατομικό μάθημα)
  • • Σύγχρονη Μουσική                            –2 έτη     (ομαδικό μάθημα)
  • • Ανάλυση                                            –2 έτη      (ομαδικό μάθημα)