Αντίστιξη

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Είναι το  δεύτερο κατά σειρά πτυχίο ανώτερων θεωρητικών. Η αντίστιξη μελετά τη φωνητική (κυρίως)  πολυφωνική μουσική. Για την ακρίβεια  η αντίστιξη εξετάζει τη μουσική στην οριζόντια άποψή της (μελωδία), ενώ η αρμονία στην κάθετη (συγχορδία).

Στο τμήμα της Αντίστιξης ο σπουδαστής διδάσκεται τους κανόνες της αντιστικτικής γραφής –τροπική πολυφωνία – που αφορούν την περίοδο της Αναγέννησης (16ος αιώνας) και την Μπαρόκ εποχή (18ος αιώνας) με τεχνικές σύνθεσης – τονική πολυφωνία – του ώριμου μπαρόκ για όργανα.

 Η εγγραφή στο τμήμα της Αντίστιξης προϋποθέτει κατοχή πτυχίου Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2 Έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Οργανογνωσία                          – 2 έτη  (ομαδικό μάθημα)

• Υποχρεωτικό Πιάνο  – επίπεδο Α’ Μέση (ατομικό μάθημα)

• Πρακτικό Διδασκαλείο                 – 2 έτη (ατομικό μάθημα)