Αρμονία

Τίτλος σπουδών:  Πτυχίο.

Είναι το πρώτο  πτυχίο των ανώτερων θεωρητικών. Η αρμονία είναι η βάση για την κατανόηση και μελέτη του τονικού μουσικού συστήματος και της αρμονικής εξέλιξής του.

Οι σπουδές στο τμήμα της Αρμονίας δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αναλύει αρμονικά τα μουσικά έργα της μπαρόκ, κλασικής  ρομαντικής μα και σύγχρονης  περιόδου όπως και να εναρμονίζει ο ίδιος δοσμένες μελωδικές γραμμές ή ακόμα και μελωδίες του ιδίου.

Προϋπόθεση για να εισαχθεί  στο τμήμα Αρμονίας είναι η επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε επιτροπή που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η εισαγωγή στο Α’ Έτος Αρμονίας απαιτεί:

 Γνώσεις ΙΙΙ Θεωρίας και  ΙΙΙ Σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Η εισαγωγή στο Β’ Έτος Αρμονίας απαιτεί:

 γνώσεις Α’ Αρμονίας και IV Σολφέζ επίσης  με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 3 Έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Σολφέζ – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία της Μουσικής – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Αντίστιξης – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Πιάνο – ύλη πρώτης μέσης (ατομικό μάθημα)
  • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Εναρμόνιση στο πιάνο – 1 έτος  (ατομικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)