Ωδική

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Στο τμήμα της Ωδικής ο σπουδαστής διδάσκεται την ύλη που αφορά την σχολική μουσική εκπαίδευσης δηλ. εναρμόνιση στο πιάνο εύκολων παιδικών τραγουδιών, εξάσκηση της φωνητικής σε σχολικά τραγούδια.

Αρμονία

Τίτλος σπουδών:  Πτυχίο.

Είναι το πρώτο  πτυχίο των ανώτερων θεωρητικών. Η αρμονία είναι η βάση για την κατανόηση και μελέτη του τονικού μουσικού συστήματος και της αρμονικής εξέλιξής του.

Οι σπουδές στο τμήμα της Αρμονίας δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αναλύει αρμονικά τα μουσικά έργα της μπαρόκ, κλασικής  ρομαντικής μα και σύγχρονης  περιόδου όπως και να εναρμονίζει ο ίδιος δοσμένες μελωδικές γραμμές ή ακόμα και μελωδίες του ιδίου.

Προϋπόθεση για να εισαχθεί  στο τμήμα Αρμονίας είναι η επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε επιτροπή που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αντίστιξη

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Είναι το  δεύτερο κατά σειρά πτυχίο ανώτερων θεωρητικών. Η αντίστιξη μελετά τη φωνητική (κυρίως)  πολυφωνική μουσική. Για την ακρίβεια  η αντίστιξη εξετάζει τη μουσική στην οριζόντια άποψή της (μελωδία), ενώ η αρμονία στην κάθετη (συγχορδία).

Στο τμήμα της Αντίστιξης ο σπουδαστής διδάσκεται τους κανόνες της αντιστικτικής γραφής –τροπική πολυφωνία – που αφορούν την περίοδο της Αναγέννησης (16ος αιώνας) και την Μπαρόκ εποχή (18ος αιώνας) με τεχνικές σύνθεσης – τονική πολυφωνία – του ώριμου μπαρόκ για όργανα.

 Η εγγραφή στο τμήμα της Αντίστιξης προϋποθέτει κατοχή πτυχίου Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Φούγκα

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Είναι το  τρίτο πτυχίο των ανώτερων θεωρητικών δίνεται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της φούγκας, δηλαδή των ειδών αντιστικτικής σύνθεσης που βασίζονται στη μίμηση.

Στο τμήμα της Φούγκας ο σπουδαστής μαθαίνει  την μορφολογία και τη σύνθεση της φούγκας με τις σύνθετες τεχνικές με κύρια αναφορά στον J. S. Bach.

Γίνεται μελέτη της εξέλιξης της φούγκας  μέχρι και την περίοδο του 20ο αιώνα. Σύνθεση τρίφωνης και τετράφωνης φούγκας για πληκτροφόρο όργανο σε ύφος μπαρόκ.

Η εγγραφή στο τμήμα της Φούγκας προϋποθέτει κατοχή πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Σύνθεση

Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα

Το τελευταίο στη σειρά τμήμα ανώτερων θεωρητικών βασίζεται στη μελέτη των συστημάτων γραφής της μουσικής στη διάρκεια των χρόνων, αλλά εστιάζεται κυρίως στην εκμάθηση των βασικών κανόνων σύνθεσης, που σε συνδυασμό με τις προσωπικές εμπειρίες και τις ευαισθησίες του κάθε εκκολαπτόμενου συνθέτη, οδηγούν στη σύνθεση πρωτότυπης μουσικής.

Στόχος του τμήματος Σύνθεσης είναι η εκμάθηση σύνθεσης μουσικών έργων με κυρίως νεότερες τεχνικές του 20ου αιώνα όπως δωδεκάφθογγη γραφή, σειραϊσμός, μινιμαλισμός κ.ά. Γίνεται εκτενής ανάλυση μουσικών έργων τονικής και ατονικής μουσικής.