Σαξόφωνο

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα.

Το σαξόφωνο απαντάται τόσο  στην κλασική ορχήστρα όσο και σε στρατιωτικές μπάντες και σε ορχήστρες τζαζ αλλά και σε πολλά μοντέρνα άλλα είδη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                 1 έτος

Κατωτέρα                           2 έτη

Μέση                                    2 έτη

Ανωτέρα                             3 έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μορφολογία – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση – 1 έτος (ατομικό μάθημα)
 • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μεταφορά Πνευστών Οργάνων – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Οργανικά Σύνολα – (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο – Ύλη μέχρι A΄μέση (ατομικό μάθημα)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο – 1 έτος (ατομικό μάθημα)

Η μουσική (γενικά) έχει πολλά  έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .