Βιολί

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα.

Tο βιολί θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων. Το βιολί κυριαρχεί ως σόλο όργανο στην ιστορία της κλασικής μουσικής και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην ορχήστρα, όσο και σε διάφορα μικρότερα μουσικά σύνολα.

To βιολί  είναι διαβαθμισμένο όργανο  από το Υπουργείο Πολιτισμού στα παρακάτω έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                 2 έτη

Κατωτέρα                           3 έτη

Μέση                                    3 έτη

Ανωτέρα                             3 ή 4 έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

 • Η μουσική (γενικά) έχει πολλά έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μορφολογία της Μουσικής – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ατομικό μάθημα)
 • Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
 • Οργανικά σύνολα – (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο – ύλη μέχρι Α’ Μέση (ατομικό μάθημα)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)