Φλάουτο

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα.

Το φλάουτο είναι το πιο δημοφιλές όργανο στην οικογένεια των ξύλινων πνευστών. Ιδιαίτερα αγαπητό όργανο των συνθετών όλων των εποχών. Παίζει τόσο σε κλασσικές όσο και σε μοντέρνες ορχήστρες. Τόσο της κλασσικής εποχής όσο και της σημερινής.Όργανο  ιδιαίτερα εκφραστικό, με ήχο καθαρό και διαπεραστικό στις υψηλές του συχνότητες και περισσότερο ζεστό στις χαμηλές.

 

To φλάουτο  είναι διαβαθμισμένο όργανο από το Υπουργείο Πολιτισμού στα παρακάτω έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική                 1 έτος

Κατωτέρα                           2 έτη

Μέση                                    2 έτη

Ανωτέρα                             3 έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μορφολογία – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση – 1 έτος (ατομικό μάθημα)
 • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
 • Μεταφορά Πνευστών Οργάνων – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
 • Οργανικά Σύνολα – (ομαδικό μάθημα)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο – Ύλη μέχρι A΄μέση (ατομικό μάθημα)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο – 1 έτος (ατομικό μάθημα)

Η μουσική (γενικά) έχει πολλά  έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .