Κλασική Κιθάρα

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα.

Η κιθάρα χωρίς αμφιβολία είναι το πιο δημοφιλές μουσικό όργανο. Έχει απίστευτες δυνατότητες εκτέλεσης τόσο μοντέρνων όσο και κλασσικών έργων. Μπορεί να θεωρηθεί τόσο κλασσικό όργανο όσο και όργανο της παρέας.

Η κιθάρα ως κλασσικό όργανο αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα (1987) και διαβαθμίστηκε στα παρακάτω έτη σπουδών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική     2 έτη

Κατωτέρα              3 έτη

Μέση                       3 έτη

Ανωτέρα                3 ή 4 έτη

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία της Μουσικής – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Μουσική Δωματίου – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)

Η μουσική (γενικά) έχει πολλά  έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .