Πιάνο

 

Πιάνο

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο-Δίπλωμα.

Το πιάνο θεωρείται  και όχι άδικα η βάση της μουσικής εκπαίδευσης. Έχουν γραφτεί χιλιάδες έργα για κάθε ηλικία ακόμα και για  πολύ μικρά παιδιά. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ειδικά διαμορφωμένο για σπουδαστές ακόμα και πολύ μικρής ηλικίας.

To πιάνο είναι διαβαθμισμένο όργανο από το Υπουργείο Πολιτισμού στα παρακάτω έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ατομικό μάθημα)

Προκαταρκτική   2 έτη
Κατωτέρα  3 έτη
Μέση  3 έτη
Ανωτέρα  3 ή 4 έτη

 

Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Θεωρία – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Υποχρεωτικό Αρμονίας – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Σολφέζ – 5 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Ιστορία της Μουσικής – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Μορφολογία – 1 έτος (ομαδικό μάθημα)
  • Μουσική Δωματίου – 3 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση – 2 έτη (ατομικό μάθημα)
  • Χορωδία – 2 έτη (ομαδικό μάθημα)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο – 2 έτη (ατομικό μάθημα)

Η μουσική (γενικά) έχει πολλά  έτη σπουδών όμως,  όταν υπάρχουν μαθητές με έντονα ανεπτυγμένο το μουσικό αισθητήριο υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρόνο φοίτησης μέχρι την απόκτηση  πτυχίου ή διπλώματος. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή και το διευθυντή  του ωδείου .